Πολιτική Επιστροφών

Ελαττωματικό Προϊόν

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ένα ελαττωματικό προϊόν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφει το παραστατικό πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) και να ζητήσει την αντικατάστασή του. Εφόσον το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό, το κόστος της μεταφοράς του ελαττωματικού προϊόντος από τον πελάτη στην apothiki365.gr καθώς και της αποστολής νέου προϊόντος βαρύνει την apothiki365.gr. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχθεί ελαττωματικό τότε τα κόστη μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης μπορεί να επιλέξει προϊόν ή προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από το προϊόν που επιστράφηκε.

Σημαντικές Σημειώσεις για να γίνει αποδεκτή μια επιστροφή:

  • Δεν πρέπει να καταστραφεί η συσκευασία του προϊόντος
  • Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής)
  • Προϊόντα που συναρμολογούνται και αποτελούν σύνθεση διαφορετικών εξαρτημάτων δεν είναι ελαττωματικά όταν κάποιο/κάποια εξαρτήματα λείπουν από την συσκευασία. Σε αυτήν την περίπτωση η apothiki365.gr οφείλει να ενημερώσει τον παραγωγό/προμηθευτή για την έλλειψη και να αποστείλει τα εξαρτήματα που λείπουν χωρίς επιπλέον χρέωση αμέσως μόλις τα παραλάβει από τον παραγωγό/προμηθευτή.

Λάθος Προϊόν

Σε περίπτωση που η apothiki365.gr έχει αποστείλει λάθος προϊόν ή η εταιρεία ταχυμεταφοράς έχει παραδώσει λάθος προϊόν στον καταναλωτή τότε ο καταναλωτής οφείλει κατόπιν συνεννόησης με την apothiki365.gr να επιστρέψει το λάθος προϊόν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφει το παραστατικό πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) και η apothiki365.gr να αποστείλει το σωστό προϊόν που έχει καταχωρηθεί στην παραγγελία. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον καταναλωτή βαρύνουν σε κάθε περίπτωση την apothiki365.gr.

Σημαντικές Σημειώσεις:

  • Δεν πρέπει να έχει ανοιχθεί η συσκευασία του προϊόντος
  • Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής)

Επιστροφή Δώρου

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει παραλάβει το προϊόν ως δώρο και επιθυμεί την αλλαγή του τότε πρέπει να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210 2310 365 για να κανονιστούν οι λεπτομέρειες αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων και ο καταναλωτής οφείλει να παραγγείλει νέο προϊόν ή προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Δεν επιστρέφονται δώρα που είναι σε προσφορά. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον καταναλωτή βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον καταναλωτή.

Σημαντική Σημείωση:

  • Δεν πρέπει να έχει ανοιχθεί η συσκευασία του προϊόντος

Αντικατάσταση Προϊόντος

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει παραλάβει το προϊόν και επιθυμεί την αλλαγή του για τον οποιοδήποτε λόγο τότε πρέπει να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210 2310 365 για να κανονιστούν οι λεπτομέρειες αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων και ο καταναλωτής οφείλει να παραγγείλει νέο προϊόν ή προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Δεν επιστρέφονται προϊόντα που είναι σε προσφορά. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον καταναλωτή βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον καταναλωτή.

Σημαντική Σημείωση:

  • Δεν πρέπει να έχει ανοιχθεί η συσκευασία του προϊόντος